Sık Sorulan Sorular

Merkezimize kayıt için şu belgeleri getirmeniz gerekmektedir:
• Çocuğun ve velisinin/vasisinin kimlik fotokopileri,
• Tam teşekküllü hastanelerden alınmış özel eğitime yönelik “sağlık kurulu raporu”
• Milli Eğitim Bakanlığı rehberlik ve araştırma merkezleri (RAM) tarafından verilmiş “özel eğitim değerlendirme kurulu raporu”,
• Dört adet fotoğraf,
• Merkezimiz tarafından verilecek olan matbu evraklar (Dilekçe, iletişim bilgileri formu vb)

NOT: Çocukların özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine kaydı, Milli Eğitim Bakanlığı MEBBİS üzerinden yapılmaktadır.

Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç duyan çocukların kısa sürede başarıyı yakalayabilmesi ancak ve ancak aile ile birlikte hareket etmek ile mümkün olmaktadır. Kurumumuzun aile hizmetlerinden bazıları şunlardır: Aile danışmanlığı ve rehberlik, aile eğitimi ve seminerleri, psikolojik danışmanlık.

Fizyoterapi; hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında uzman bir hekimin tanısı sonrası fizyoterapiye özgü değerlendirme ve yöntemlerdir.

Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç duyan bireylerin; dil ve konuşma, zihinsel, işitsel, görsel, fiziksel, motor ve duygusal becerilerinin geliştirilmesi için yapılan grup çalışmalarını ifade eder. Grup eğitimi ve rehabilitasyonu; seviyeleri (yaşları, gelişim özellikleri, eğitim performansları, bireysel gereksinimleri ve ihtiyaçları) birbirine yakın olan ve ortalama 4-8 çocukla yapılan eğitim şeklidir.

Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç duyan bireylerin; dil ve konuşma, zihinsel, işitsel, görsel, fiziksel, motor ve duygusal becerilerinin geliştirilmesi için yapılan bire bir eğitimi ifade eder. Başka bir ifadeyle bireysel eğitim, bir çocuğa bir uzman tarafından verilen birebir eğitim şeklidir.

Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyacı olan bireylerin; gelişim özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanan özel eğitim ve rehabilitasyon programıdır.

Çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireydir.

Hem sağlık kurulu raporu alınması aşamasında hem de özel eğitim değerlendirme kurulu raporu alınması aşamasında, aileye gerekli kolaylıklar ve yardımlar mesleki müdahaleler çerçevesinde Merkezimiz tarafından sağlanmaktadır.

Servis hizmetimiz, öğrencilerimize ücretsizdir. Servis araçlarımız, servis hizmetlerine uygun donanıma sahip ve son model araçlardan oluşmaktadır. Servislerimizde “servis görevlisi” bulunmaktadır. Bütün servis araçlarımız, araç takip sistemi ile hem internetten hem de cep telefonları aracılığıyla takip edilmektedir.

Çocuğunuz eğitimdeyken, belirli program dahilinde çocuğunuzu canlı olarak izleyebilirsiniz. Kurumumuz’un bütün birimleri (bina içi ve dışı, bütün odalar) kameralarla izlenmektedir. Ayrıca hem eğitim hem de güvenlik amacıyla çalışmalar, kayıt altına alınmaktadır.

Sosyal güvence aranmaksızın bütün çocukların ücreti devlet tarafından karşılanmaktadır. Ücretlerin karşılanabilmesi için “sağlık kurulu raporu” ve “özel eğitim değerlendirme kurulu raporu” alınmalıdır.

Merkezimize müracaat eden çocuklarımız, değerlendirme kurulumuz tarafından değerlendirilmekte ve bu değerlendirme sonucunda çocukların gelişim düzeyleri ve eğitim performansları belirlenmektedir. Sağlık kurulu ve özel eğitim değerlendirme kurulu raporları da göz önünde bulundurularak, çocukların bireysel özellikleri ve eğitsel performanslarına göre özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri ile diğer hizmetler verilmektedir.

Çocuğunuzda;
- Saldırganlık, çalma, yalan, küfür, tikler, okul korkusu, dışkı kaçırma, altını ıslatma, tırnak yeme, kekemelik, parmak emme, inatçılık, dikkat bozukluğu/eksikliği gibi uyum ve davranış sorunları;
- Çekingenlik ve utangaçlık, içe kapanıklık, korkular ve gece korkusu, depresyon, takıntılar, öfke ve öfke nöbetleri, aşırı ve ani tepki, sürekli ağlama, kıskançlık ve kardeş kıskançlığı, aileye/anneye/babaya bağımlılık, sınav kaygısı, özgüven eksikliği, unutkanlık, algı bozukluğu/güçlüğü, duyusal ve sosyal uyum güçlükleri, uyku bozukluğu, saç yolma, oyun kurmada güçlük, iletişim kuramama, ergenlik dönemi sorunları ve ergenlikte otoriteye karşı direnç gibi sorunlar;
- Ders çalışmama ve ders çalışmaya karşı direnç, arkadaş/anne/baba ilişkilerinde çatışma, okul ve ders başarısızlığı, okuldan/evden kaçma, okuma ve yazma sorunları, okula direnç gibi sorunlar;
- Dil ve konuşma bozukluğu, öğrenme güçlüğü, zihinsel yetersizlik, yaygın gelişimsel bozukluklar, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, down sendromu, otizm, işitme engeli, görme engeli veya bedensel engel
varsa veya gözlemlemekteyseniz hiç vakit kaybetmeden ilgili yerlere müracaat ederek bilgi alabilirsiniz.

Merkezimiz’e, sadece çocuğunuzun kaydı için değil, özel eğitim ve rehabilitasyon alanı ile ilgili her türlü konuda bilgi almak için her zaman müracaat edebilirsiniz.

Bir çocuğun Merkezimiz’e kaydının yapılabilmesi için öncelikle “Sağlık Kurulu Raporu ve Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu”nun olması gerekmektedir. Yapılan görüşme(ler) ve değerlendirmeler sonucu çocuğun Merkezimiz’e kaydı uygun görüldüğü takdirde, velisinden çocuğun kuruma kabulü için gerekli olan evraklar istenmekte ve sonrasında kayıt yapılmaktadır.