Kurucumuz


Dr. Said DEMİREL

1978 yılında Kahramanmaraş’ın Göksun İlçesi Değirmendere Kasabası’nda doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu kasabada, lise öğrenimini ise doğduğu ilçedeki “60. Yıl Cumhuriyet Endüstri Meslek Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Bölümü”nde tamamladı.
2001 yılında Ankara’da “T.C. MEB Özel Gönül Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi”ni kurdu ve bu Merkez faaliyetlerine aktif bir şekilde devam etmektedir. 2017 yılında Azerbaycan’ın başkenti Bakü şehrinde “Gönül Korreksia ve Rehabilitasia Merkezi”ni kurdu ve bu Merkez etkin bir şekilde çalışmalarını sürmektedir.
2012 yılında “Özel Der Yayınları”nın kurucu başkanlığını üstlendi ve Özel Der Yayınlarına bağlı olarak çok sayıda kitabı yayıma hazırlayarak bilim ve sanat dünyasına kazandırdı, yazarlara destek verdi. Çalışmalarına halen devam etmektedir.
Birçok sivil toplum örgütünün kuruculuğunu ve başkanlığını üstlendi. Mesleki yönden kurulmuş olan çok sayıda sivil toplum örgütünün üyesi ve yönetim kurulu üyesidir. Halen “Uluslararası Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (Özel Der)”nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.
Ankara’nın kanalı Gimsa TV’de 10 yıl program yapımcısı olarak çalıştı ve “sağlık, eğitim ve psiko-sosyal sorunlar” üzerine canlı yayın programları sundu. Yerel bir gazetede köşe yazarlığı yaptı.
2003 yılında başladığı Aile ve Evlilik Danışmanlığı çalışmalarına devam etmektedir. Konuşma bozuklukları konusunda çalışmalarını aktif bir şekilde yürütmektedir.
Birçok üniversitede lisans ve yüksek lisans dersleri verdi. Çok sayıda kuruma danışmanlık yapmakta, birçok alanda eğitimler vermekte ve akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

ÖĞRENİM DURUMU
 
Doktora
• Konuşma Bozuklukları, Azerbaycan Tahsil Enstitüsü

Master
• Sosyal Psikiyatri, Ankara Üniversitesi
• Aile ve Evlilik Danışmanlığı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
• Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
• Sosyal Psikoloji, Azerbaycan Tahsil Enstitüsü
• Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
• Klinik Psikoloji, KKTC Yakın Doğu Üniversitesi

Lisans
• Sosyal Hizmetler, Hacettepe Üniversitesi
• Kamu Yönetimi, Anadolu Üniversitesi
• Felsefe, İstanbul Üniversitesi
• Sosyoloji, Anadolu Üniversitesi
• Okul Öncesi Öğretmenliği, KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi

Ön Lisans
• Çocuk Gelişimi, Atatürk Üniversitesi
• Medya ve İletişim, Anadolu Üniversitesi
• İş Sağlığı ve Güvenliği, Atatürk Üniversitesi
 
ALDIĞI BAZI SÜRELİ EĞİTİMLER

• Özel Eğitim Sınıf Öğretmenliği Kursu, T.C. Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2002
• Özürlülük Alanında İletişim ve Etkileşim Eğitim Programı, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, 2003
• Cinsel İşlev Bozukluklarının Değerlendirme ve Tedavisi Kursu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, 2003
• Aile Terapisinin Temelleri Uygulamalı Eğitim Programı, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 2003
• NLP Diploma: Kuramsal ve Uygulamalı Eğitim Çalışması, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 2003
• Certified Diploma of The Art and Science of Neuro-Linguistic Programming, INLPTA The International NLP Trainers Association, 2003
• Aile ve Çift Terapisi Eğitim Programı, Aile ve Evlilik Terapileri Derneği, 2003 – 2004
• Cinsel İşlev Bozuklukları Kursu, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği, 2004 – 2005
• Ebru Kursu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, 2003 – 2004
• Krize Müdahale ve İntiharı Önleme Kursu, İntiharı Önleme Derneği, 2007
• İşaret Dili Programı, T.C. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, 2011 – 2012
• İlköğretimde Kaynaştırma ve Drama Sertifika Programı, Anadolu Üniversitesi, 2012
• İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı, Seçkin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, 2013
• İlköğretimde Teknoloji Uygulamaları Sertifika Programı, Anadolu Üniversitesi, 2014
• Kurumsal İletişim Sertifika Programı, Anadolu Üniversitesi, 2014
• Çocuk Değerlendirme Testleri ve Psiko-Pedagojik Açıdan Çocuk Resimlerinin Analizi, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, 2015
• Klinik Psikoloji Testleri Uygulayıcı Eğitimi, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, 2015
• Təhsil Sistemində Psixoloji Biliklərin Tətbiqi Loqopediyanın Əsasları Kursu, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Təhsil Problemləri İnstitutunun Təhsil Texnologiyaları Mərkəzi, 2016
• İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi, 2016
• Temel Düzey Türk İşaret Dili Sertifika Programı, Anadolu Üniversitesi, 2017
• Eğitimci ve Uzmanlar İçin Okul Öncesi Dönemde Gelişimsel Destek Sertifika Programı, Anadolu Üniversitesi, 2017
• Chemical Dependency Counseling, NAADAC The Association of Addiction Professionals, Cyprus Mental Health Institute (CMHI), 2017 – 2018

YAYINLARI

Kitapları
• “Kendini Yaralama Davranışı ile Yaşam Doyumu, Depresyon ve İntihar İlişkisi”, Etik Ltd. Şti. Yayını, Ankara, 2004.
• “Boş Noktalar”, Etik Ltd. Şti. Yayını, Ankara, 2003. (Şiir Kitabı)

Yayına Hazırladığı Kitapları
• “Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmetlerine İhtiyaç Duyan Bireyler ve Aileleri”, Zihinsel ve Bedensel Engelli Çocukları ve Aileleri Araştırma Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Yayını, Ankara, 2005.

Bazı Makaleleri
• “Ekip Çalışması”, İnsani Gelişme ve Sosyal Hizmet, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler YO Yayını, Ankara, ss: 71-82.
• “Sivil Toplum Örgütleri”, Mülkiye Dergisi, Mart – Nisan 2002, XXVI (233): 127 - 138.
• “Takım Ruhu”, Ufkun Ötesi Dergisi, Şubat 2003, 7(50): 16-18.
• “Çağdaş Toplum ve Çağdaş Yaşam Anlayışı İçerisinde Hizmet Veren Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları”, Ufkun Ötesi Dergisi, Mayıs 2003, 7(53): 28-32.
• “Özel Eğitimde Etik Kaygılar”, Ufkun Ötesi Dergisi, Temmuz 2003, 7(55): 16 – 18.
• “Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumlarına Özgü Sorunlar ve Bu Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri”, Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları İhtiyaçlar ve Sorunlar, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü Yayını, Ankara, 2004, ss: 365-373.
• “Kendini Yaralama Davranışında Kullanılan Yöntem veya Araçlar ile Yaralanan veya Zarar Verilen Beden Bölgeleri Üzerine Bir Çalışma”, Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları İhtiyaçlar ve Sorunlar, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü Yayını, Ankara, 2004, ss: 483-493.
• “Ankara’daki Beş Eğitim Kurumunda Kendini Yaralama Davranışı Üzerine Bir Çalışma”, Kriz Dergisi, 2004, 12(3): 1-9.
• “Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları”, Özel Eğitim ve Rehabilite Hizmetlerine İhtiyaç Duyan Bireyler ve Aileleri, Zihinsel ve Bedensel Engelli Çocukları ve Aileleri Araştırma Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Yayını,2005, Ankara.
• “Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmetlerinde Aile Eğitiminin Önemi”, Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, Mayıs 2005, 5(1): 61-74.
• “Adıyaman’da İntihar Girişimleri”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2006, 7(3): 150-156.
• “Çocuklarda Olumsuz Davranışların Görülmemesi İçin Yapılması Gereken Davranışlar”, Aile Eğitim Dergisi, 2007, 1(1): 72-75.
• “Sosyal Hizmetin Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Dışına İtilmesi Üzerine Bir Değerlendirme”. Sosyal Dışlanma ve Sosyal Hizmet, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü Yayını, 2010, Ankara.
• “Küreselleşme Sürecinde Aile”, Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya: İqtisadiyyat və Beynəlxalq Münasibətlər III Beynəlxalq Konqres Tezislər, Qafqaz Universiteti və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Bakı, 2010, ss. 215-216.
• “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon”, Dayanıqlı İnkişaf və İdarəetmə Modelləri: Nəzəriyyə və Praktika Konqres Tezislər, Lənkəran Dövlət Universiteti, Lənkəran, 2011, ss. 143.
• “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde İntihar Davranışı Üstüne Bir Çalışma”, Ankara Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Yayınlanmamış Rapor, Ankara, 2001.

Hazırladığı Bazı Tezler ve Projeler
• “Emeklilerin Sorunları ve Yaşam Doyumları”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler YO, Lisans Tezi, Ankara, 1999.
• “Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM) Projesi”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, 2000.
• “Psikolojik Otopsi Raporu”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, 2001.
• “Ankara’daki Beş Eğitim Kurumunda Kendini Yaralama Davranışı”, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Sosyal Psikiyatri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2003.
• “Boşanma Danışmanlığı”, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Aile ve Evlilik Danışmanlığı, Yüksek Lisans Projesi, 2018.
• “T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planının Özel Eğitim Açısından Değerlendirilmesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi, Yüksek Lisans Projesi, 2018.
• “Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Yeterlik Algıları ve Kullandıkları Ölçme Araçları Arasındaki İlişki”, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Yüksek Lisans Projesi, 2018.
• “Ümumi Nitq İnkişafının Ləngiməsi Olan Uşaqlarda Lüğətin Formalaşdırılmasının Optimal Yolları”, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Təhsil İnstitutu, Korreksiya Pedaqogikası İxtisası Fəlsəfə Doktoru Programı Tezi, 2018.

ÇALIŞTIĞI VE EĞİTİM VERDİĞİ ALANLAR
 
Konuşma Bozuklukları
• Konuşma Gelişiminde Kritik Dönemler
• Konuşma Bozukluklarının Nedenleri
• Bozulmaları
• Telaffuz Bozulmaları
• Kekeleme
• Hızlı Konuşma
• Yavaş Konuşma
• Konuşmanın Olmaması
• Gecikmiş Konuşma
• Okuma ve Yazma ile İlgili Konuşma Bozuklukları
• Yapısal Bozukluklar
• Ses Tellerinin Zarar Görmesi veya Kopması

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
• Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kuramsal Boyutu
• Zihinsel Yetersizlik
• İşitme Yetersizliği
• Görme Yetersizliği
• Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi / Okuma, Yazma ve Aritmetik İşlemler Güçlüğü)
• Otizm Spektrum Bozukluğu
• Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
• Duyusal Bozukluklar
• Davranış Bozuklukları
• Dil ve Konuşma Güçlüğü
•Üstün Yetenek ve Üstün Zekâ
 
Psikoloji
• Kendini Yaralama Davranışı
• İntihar
• Depresyon
• Çocuklarda Davranış Sorunları
• Korkular
• Sosyal Fobi
• Ders Başarısızlığı

Aile ve Evlilik Terapileri
• Bekar Danışmanlığı
• Evlilik Öncesi Aile Danışmanlığı
• Evlilik Danışmanlığı
• Aile Danışmanlığı
• Aile İçi Sorunlar ve Çözüm Yolları
• Sağlıklı Anne-Baba Modeli Oluşturma
• Aile İçi Şiddet ve Olumsuz Etkileri
• Aileye Bağımlı Çocuklar
• Evlat – Anne Baba Çatışmaları
• Olumsuz Anne-Baba Modelleri
• Ebeveyn Merkezli Ailede Çocuk
• Çocuk Merkezli Aile
• Anne - Baba Çatışmalarının Olumsuz Etkileri
• Sorun Odaklı Yaşayan Aileler
• Anne ve Babanın Kişilik Özellikleri ve Aileye Etkileri
• Ailede "Çocuk Bakıcısı" Sorunu
• Ailede Büyük Anne Babanın Yeri ve Önemi
• Kardeş Kıskançlığı
• Çalışan Eş ve Anneler

Detaylı Bilgi İçin: www.saiddemirel.com.tr