Misyonumuz ve Vizyonumuz


Misyonumuz

Özel eğitim ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan bireylerin fonksiyon kayıplarını gidermek ve toplum içinde kendi kendilerine yeterli olmalarını sağlayıcı beceriler kazandırmak. Eğitim ve rehabilitasyon çalışmalarını disiplinlerarası bir anlayışla yapmak. Erken tanı ve tedavi yollarını yaygınlaştırmak, bu konuda aileleri bilgilendirmek ve yol göstermek.

Vizyonumuz

Özel eğitim ve rehabilitasyon alanında; BAŞARILI, ÖRNEK ve LİDER bir kurum olmak. Bilgiyi, beceriyi, teknolojiyi ve sevgiyi birleştirerek en iyi hizmeti sunmak. Eğitim ve öğretimde daima kaliteyi yüksek tutan, sürekli değişen ve gelişen bir kurum olmak. Demokratik, çağdaş, geleceğe ümitle bakan, güvenli ve kendi kendilerine yeterli bireyler yetiştirmek. Ekip çalışmasına önem vermek ve çalışmaları merkez-aile eşgüdümü ile yürütmek.