Programlarımız


1. Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı
Program; kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan zihinsel yetersizliği olan her yaştaki bireylerin özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

2. Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı
Yaşamın erken dönemlerinde başlayan ve yaşam boyu süren, sosyal ilişkiler, iletişim, konuşma, davranış ve bilişsel gelişmede gecikme gibi özellikler gösteren ve bu nedenle özel eğitim ve rehabilitasyona ihtiyacı olan bireylere yönelik uygulanan programdır.

3. Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı
Zekâsı normal olmasına rağmen okuma-yazma veya matematik becerilerde yaşıtlarına ve zekâsına oranla düşük başarı gösteren bireylere yönelik hazırlanmış bir programdır.

4. İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı
İşitme kaybı olan bireylerin hayat boyu kullanabileceği dinleme, konuşma, dil, iletişim, okuma yazma ve matematik becerilerini kazanmaları, bu becerileri kullanarak sosyal hayata etkin katılım sağlamaları amacıyla hazırlanmış bir programdır.

5. Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı
Herhangi bir nedene bağlı olarak iskelet, kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu, bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük yaşamdaki gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan bireylere yönelik uygulanan programdır.