Farkımız


• Özel eğitim alanında 2001 yılından beri yılların tecrübesiyle çalışıyoruz.
• Yurt dışında alanla ilgili yapılan çalışmalar ve faaliyetler, yakından takip edilmektedir.
• Eğitimlerimiz deneyimli ve konusunda uzman personellerimiz tarafından verilmektedir.
• Aileler için her türlü sosyal imkânlar ve haklar araştırılmakta, hukuki ve mesleki rehberlik ve savunuculuk hizmetleri verilmektedir.
• Alana yönelik akademik çalışmalar yapılmakta, Kurumun çalışmaları ve işleyişi bilimsel çalışmalarla desteklenmekte ve denetlenmektedir.
• Bütün çalışmalarımızda alanla ilgili her türlü meslek elemanının ve üniversitelerden akademisyenlerin desteği, görüşü ve gerektiğinde katkıları alınmaktadır.
• Özel eğitime yönelik yapılan inceleme, tespit ve araştırmalar çerçevesinde elde edilen sonuçlara göre yeni hizmet modelleri geliştirilmektedir.
• Çocukların gelişim düzeyleri belirlenmekte ve eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri buna göre şekillendirilmektedir.
• Kurumumuzda; izleme ve değerlendirme kurulu, eğitim kolu ve sosyal faaliyet kolu gibi kollar çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.
• Bireylerin iş istihdamları için uygun işyerleri araştırılmakta ve onlara bu konuda gerekli rehberlik yapılmaktadır.
• Yurtiçi çalışmalarımızın yanı sıra yurtdışı çalışmalarımız da bütün hızıyla devam etmektedir.