Grup Eğitimi ve Rehabilitasyonu


Öğrencilerimizin bireysel özellikleri, performansları, ilgi ve yetenekleri göz önünde bulundurularak; aynı seviyedeki öğrencilerimizden gruplar oluşturulmaktadır. Gruplar oluşturulurken, engel türleri göz önünde bulundurulmaktadır.
Grup eğitiminde yer alan öğrenci sayıları şu şekildedir:
İşitme yetersizliği: En fazla 10 kişi
Zihinsel yetersizlik: En fazla 8 kişi
Yaygın gelişimsel bozukluklar: En fazla 4 kişi
Özel öğrenme güçlüğü: En fazla 10 kişi