Aile Eğitimi ve Seminerleri


Özel eğitim ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan çocukların kısa sürede başarıyı yakalayabilmesi, ancak ve ancak birlikte hareket etmemiz ile mümkün olmaktadır.
Bu nedenle her ayın ikinci haftası Cumartesi günleri 10:00–15:00 saatleri arasında aile eğitimi ve seminerlerimiz vardır.
Eğitimlere; anne ve babanın birlikte gelmesi, mümkünse çocukla ilgilenen diğer aile bireylerinin de katılması verimi artırmaktadır.
Eğitim, yalnızca merkezde/okulda yürütülen bir süreç değildir. Çocuğun gelişim dönemi içinde ilk deneyimlerini edindiği ve etkileşimde bulunduğu ortam ailedir. Çocukların zamanlarının büyük çoğunluğunu aileleri ile birlikte geçirdikleri düşünüldüğünde, anne babaların çocukları üzerindeki rolünün eğitim etkinliklerini önemli ölçüde etkileyeceği görülmektedir. Çocukların başarıları, yalnızca merkezde/okulda aldıkları eğitime bağlı olmayıp; evde aldıkları destek eğitime ve ailelerin eğitime katılımına bağlıdır. Bu nedenle kurumlarda verilen eğitimin ailede devamının sağlanmasının gerekliliği ailelerce bilinmelidir.
Ayrıca çocukların zamanının büyük bir çoğunluğunun ailede geçmesi nedeniyle Merkez’de verilen eğitimin ailede devamının sağlanması son derece önemlidir.