Aile Danışmanlığı


Aile danışmanlığı hizmetlerimizde; çocuğun engelinin ne olduğu, bu engelin nedenleri ve özellikleri, gelişim alanları ve çocuğun ihtiyaçları hakkında aileye bilgi verilir. Bu süreç içerisinde ailelerin çeşitli duygu ve tepkilerini yaşamaları sağlanır. Danışmanlık bireysel veya grup olarak yapılmaktadır. Grup ortamı içinde yapılması, ailelere birbirleriyle ve danışmanla karşılıklı bilgi, duygu, düşünce ve deneyim alış verişi yapmalarını ve sorular sormalarına olanak sağlar.
Psikoterapi yoluyla, duygusal güçlüklere bağlı olarak anne-babanın yaşadıkları çatışmaları anlamalarına ve çözümlemelerine yardım edilir. Anne babalara, çocuklarıyla iletişimlerinde etkili olmalarını sağlayan teknikler ve beceriler öğretilmeye çalışılır.
Aile danışmanlığı hizmetlerimizin içeriği:
* Sağlıklı anne-baba modeli oluşturma
* Aile içi şiddet ve aileye olumsuz etkileri
* Aileye bağımlı çocuklar (Anne bağımlı çocuklar, baba bağımlı çocuklar)
* Baba – oğul/kız çatışmaları, anne – oğul/kız çatışmaları
* Çocuk için olumsuz anne-baba modelleri
* Ebeveyn merkezli ailede çocuğun psikolojisi
* Çocuk merkezli aile modellerinin çocuğa zararları
* Anne - baba kavgalarının olumsuz etkileri
* Sorun odaklı yaşayan ailelerin çocuk üzerindeki etkileri
* Anne - baba - çocuk ilişkisinde sorunlar
* Annelerin kişilik özelliklerinin aile üzerindeki etkiler
* Babaların kişilik özelliklerinin aile üzerindeki etkileri
* Olumsuz aile modellerinin çocuk üzerindeki etkileri
* Çatışan ebeveynlerin çocuk üzerindeki etkileri
* Ailede "çocuk bakıcısı" sorunu
* Ailede büyükannelerin - büyükbabaların yeri ve önemi
* Aile içindeki kardeş kıskançlığı
* Çalışan annelerin çocukları ile iletişimi
* Çalışan annelerin psikolojileri