Bireysel Eğitim ve Rehabilitasyon


Bireysel eğitim ve rehabilitasyon; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişim ve bireysel yeterlilikleri dikkate alınarak hazırlanmış “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı”nın temel alındığı, özel eğitim ve rehabilitasyon yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı, uzmanın çocuk ile bire bir çalıştığı eğitim şeklidir.