Merkezimizde Uygulanan Testler


MERKEZİMİZDE UYGULANAN TESTLER

• Wısc-R Zekâ Testi: Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel bir zekâ testidir. İlk önce yetişkinler için ortaya çıkan bu test, yapılan düzenlemeler ile çocuklar için de yeniden tasarlanmıştır. WISC-R Çocuk Zekâ Testi, 6 ile 16 yaş arası çocuklar için uygundur. Bireysel olarak uygulanan bu test, 1-1,5 saat sürmektedir. Sözel ve performans olmak üzere iki bölümden, her bölümde bir yedek, 5 ana test olmak üzere altı alt testten oluşmaktadır.
• Ankara Gelişim Envanteri (AGTE): 0-6 yaş arasındaki çocukların dil, bilişsel, ince ve kaba motor becerileri, sosyal beceri – öz bakım becerilerini değerlendirmek amacı ile yapılan bir gelişim değerlendirme testidir. Test, çocuğun gelişim alanlarında takvim yaşına göre ne kadar geri ya da ileri olduğunu ayrıntılı olarak belirleyebilme olanağı verir. Gelişimsel gecikmeler ve risk altında olduğu düşünülen bebek ve çocukların erken tanılanmasına ve önlemlerin alınabilmesine olanak sağlayan bir testtir.
• Bender-Gestalt Testi: 5-11 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zekâ testidir. Zekânın görsel devinimsel motor algılamasında gerilik, regresyon, fonksiyon kaybı ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla kullanılmaktadır. 9 şekilden oluşmaktadır ve bu şekilleri kişinin çizmesi istenir. Görülen ve çizilen şekillerin her bir farklılığı farklı puanlandırılarak kişinin görsel motor algılama puanı hesaplanır. Sınırlandırılmış süre uygulaması yoktur.
• Metropolitan Okul Olgunluğu Testi: 5-6 yaş arasındaki bireylere uygulanan, kişinin ilkokula başlamak için hazır, verilen yönergeleri anlayan ve uygulamayı başarabilen durumda olup olmadığını belirleyebilmek için uygulanır. Sınırlandırılmış süre sayısı vardır ve bu süre testin her alt bölümlerinden değişmektedir.
• Koppitz İnsan Çizim Testi: 4-9 yaş arasındaki çocukları duygusal ve gelişimsel olarak değerlendiren insan çizimi testidir. Çocuğun duygusal olgunluk seviyesi (yaşı) ve duygusal gelişimde yaşanan olası sorunlar ile ilgili bilgi veren bir testtir. Aynı zamanda duygusal olgunluk yaşının gelişimsel / kronolojik yaşı ile paralel olup olmadığı konusunda bilgi verir.
• Benton Görsel Bellek Testi: 8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen; bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.
• Tematik Algı Testi (TAT): Klinikte her zaman Rorschach testi ile birlikte verilmiş ve tamamlayıcı bir rol oynamıştır. Rorschach testinin kendilik algısı, kimlik yapılanması gibi alanlarda yetkin bir bilgi sunar. Kişiliğin sosyal yönünde yani kişilerarası ilişkilerde ve çevrenin algılanmasında gösterilen kişilik dinamiklerini araştırmaya yönelik olarak kullanılan bir testtir. Kişilerin kendi özelliklerini anlamaları ve böylece hayatları ile ilgili önemli kararları buna göre almalarını sağlamakta kullanılmaktadır.
• Louisa Duss Psikanalitik Hikâyeler Testi: Çocukların kişilik komplekslerinin farkına varmak, yaşadıkları çatışma ve sorunları anlayabilmek amacı ile hazırlanmış projektif bir testtir. Öyküler daha çok onların anlayabilecekleri ve ilgi duyabilecekleri biçimde yapılandırılmıştır. Her öykü veya öyküdeki kahramanlar bir veya birkaç kompleksle ilgilidir ve her gelişim dönemine uyan olası problemi ortaya koymaktadır.
• Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi: Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir. El-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayırımı, algılama sabitliği (şekil değişmezliği), mekânla konumun algılanması (uzaydaki pozisyon), mekân ilişkilerinin (uzay ilişkilerinin) algılanması olmak üzere 5 algısal beceriyi ölçen bir performans testidir.
• Okula Hazırlık Değerlendirme Testi (OKHT): 6 yaş 4 ay öncesinde (zekâ testinin alt sınır yaşı olması dolayısıyla) anasınıfında zorlanma yaşayan ve ilkokula başlamasında tereddüt edilen çocukların temel bilgi ve becerilerini sınamaya yarar. Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır. Sayı kavramı, form ayırt etme, renk kavramı, sembol eşleme, alıcı dil gelişimi, algı ve muhakeme gelişimi, ifade edici dil gelişimi ve genel edinilmiş bilgi alt testlerinden oluşmaktadır.
• Gesell Gelişim Testi: 3-7 yaş arasındaki gruba uygulanmaktadır. Daha çok ilkokul öncesi dönemde uygulanır. Kolaydan zora doğru sıralanmış 7 şekilden oluşur. Çocuklarda motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer. Kısa süreli hafızayı değerlendirir. Buradan elde edilen sonuca bakılarak kabaca IQ seviyesine ulaşılır. Pratik değerlendirmeler için oldukça işlevsel ve kültürler üstü bir testtir.