Hizmetlerimiz


Bilgiyle, sevgiyle, ilgiyle, özenle yürüyoruz yarınlara ...

▪ Bireysel eğitim     ▪ Grup eğitimi     ▪ Fizyoterapi ve rehabilitasyon
▪ Öğrenme güçlüğü olan bireylerin eğitimi, ▪ Zihinsel yetersizliği olan bireylerin eğitimi, ▪ Bedensel yetersizliği olan bireylerin rehabilitasyonu, ▪ İşitme yetersizliği olan bireylerin eğitimi, ▪ Down sendromuna yönelik çalışmalar, ▪ Otizm sağaltım çalışmaları, ▪ Dikkat eksikliği ve hiperaktiviteye yönelik çalışmalar, ▪ Konuşma ve dil gelişimi çalışmaları, ▪ Erken çocukluk dönemi eğitimi
▪ Matematik / Aritmetik beceriler eğitimi, ▪ Okuma ve yazma eğitimi, ▪ Okul destek eğitimi, ▪ Sosyal beceri eğitimi, ▪ Psikolojik danışmanlık ve rehberlik
▪ Özbakım becerileri eğitimi, ▪ Günlük yaşam becerileri eğitimi, ▪ Toplumsal uyum becerileri eğitimi, ▪ Mesleğe yönelik beceriler eğitimi, ▪ Mutfak ve ev işleri, ▪ Hayat bilgisi ve sosyal hayat, ▪ Duyusal ve sosyal uyum becerileri
▪ Uzay terapisi, ▪ Berard işitsel algı eğitimi, ▪ Bilgisayar destekli eğitim, ▪ Davranış sağaltımı, ▪ Uygulamalı davranış analizi (UDA), ▪ Duyu bütünleme, ▪ Hidroterapi ve hippoterapi, ▪ Refleksoloji
▪ Müzik destekli eğitim / Müzik terapisi, ▪ Oyun terapisi, ▪ Drama eğitimi, ▪ Resim, çizim ve boyama çalışmaları, ▪ El becerileri ve el sanatları, ▪ Sanatsal etkinlikler ve sanat terapisi, ▪ Sosyal ve kültürel faaliyetler, ▪ Sportif etkinlikler ve beden eğitimi, ▪ Belirli gün ve haftalara yönelik aktiviteler